Thursday, May 5, 2011

meri khushi kay lamhay kis kadar mukhtasar hain faraz

abi mujra shuru hi hoa tha kay chaapa par gaya!!

No comments:

Vertical Bar

c6284600b2c4504c4700725ae468c08f7f18e548a102af1d31

Popular Posts