Saturday, August 17, 2013

Majburiyaan - Anjum Rahbar


Majburiyion ke naam par sab chodna pada,
Majburiyion ke naam par sab chodna pada,
Dil todnaa kathin tha magar todna pada,
Dil todnaa kathin tha magar todna pada,
Meri pasand aur thi sab ki pasand aur,
Meri pasand aur thi sab ki pasand aur,
Itni zarasi baat pe garh chodna pada,
Itni zarasi baat pe garh chodna pada,
Dil todnaa kathin tha magar todna pada,

- Anjum Rahbar

No comments:

Vertical Bar

c6284600b2c4504c4700725ae468c08f7f18e548a102af1d31

Popular Posts